• Deutsch
  • Slovak

Spolupráca v Ramsarskej lokalite Nivy Moravy a Dyje

Projekt si kladie za cieľ podporiť spoluprácu hraničných regiónov v rámci Ramsarskej lokality – medzi východnou časťou Weinviertel, západným Slovenskom a južnými Čechami.

 

Logo vytvorené pre Ramsarskú lokalitu Nivy Moravy a Dyje  pomôže pri budovaní spoločnej identity. Dvojjazyčná internetová stránka ponúka informácie o Ramsarských územiach Nivy Moravy a Dyje a o projekte „Ramsar-SKAT“. Pripraví sa i  viacjazyčný informačný leták o trilaterálnej Ramsarskej lokalite. Aktuálne projektové výstupy sú zverejňované na informačných podujatiach a v tlačových správach. 
Zodpovednosť: Weinviertel Management
Projekt „Ramsar-SKAT“ je koordinovaný vedúcim partnerom Weinviertel Management s podporou Inštitútu DAPHNE.

 

Download:
Brožúra Ramsar (po slovenský)
Brožúra Ramsar (po nemecký)