• Deutsch
  • Slovak

Daten

Finančný zdroj:

Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovensko 2007 – 2013

 

Projektoví partneri

Weinviertel Management (Vedúci partner)
www.euregio-weinviertel.eu

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Správa CHKO Záhorie
www.sopsr.sk

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
www.daphne.sk

Umweltverband WWF Österreich
www.wwf.at

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
www.dravce.sk

 

Celkový rozpočet a financovanie: 

cca. 700.000,-€

85% štrukturálne fondy EÚ (EFRR)
15% spolufinancovanie na národnej úrovni:
Ministerstvo životného prostredia (AT), Úrad krajinskej vlády Dolného Rakúska/oddelenie ochrany prírody a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky