• Deutsch
  • Slovak

V obci Lassee bude zriadený verejnosti prístupný výstavný priestor „Veterný mlyn“. Na prelome storočí boli veterné mlyny typickými krajinnými prvkami regiónu, predovšetkým v suchých lokalitách Moravského poľa.