• Deutsch
  • Slovak

Bude vytvorená koncepcia starostlivosti a v pilotnom projekte sa vyskúša sieť dobrovoľníkov pre starostlivosť o suché biotopy.