• Deutsch
  • Slovak

„Tvorba prírodno-turistickej mapy zón“ pre rakúsko-slovenské ramsarské územie nivy Moravy a Dyje  je dokončená.

Cieľom projektu bolo na základe územného vymedzenia zón pripraviť podklady pre ďalší prírodno-turistický rozvoj. Mapa zón slúži na regulovanie prírodno-turistických aktivít  a budovania novej infraštruktúry, pretože turistický ruch má vplyv a chránené druhy živočíchov, rastlín a biotopov, ktoré sú citlivé na rušenie. Koncepcia  zón nie je právne záväzná a teda nenahrádza žiadne zákonom vyžadované osvedčenia (napr. Preverenie vplyvu na ŽP pre projekty na územiach Natura 2000).

Okrem „bielej“ (neutrálnej)zóny boli v mape vyznačené nasledovné dve zóny:
„Zážitková zóna“: Táto zóna disponuje vysokým zážitkovým potenciálom a vysokou hodnotou zážitkového turistického ruchu.
„Prírodná zóna“: je  veľmi citlivá. Nemalo by tu dôjsť k žiadnemu (ďalšiemu)rozvoju turistických aktivít alebo infraštruktúry.

Download:

Tvorba prírodno-turistickej mapy zón

Tvorba prírodno-turistickej mapy zón-sprava