• Deutsch
  • Slovak

Za účelom zlepšenia informovanosti návštevníkov budú v obciach Marchegg a Malé Leváre  umiestnené dvojjazyčné informačné tabule a smerovníky.  V dome bociana v obci Marchegg sa budú konať exkurzie na tému „Bocian a lužný les“ a návštevníci budú informovaní o zvláštnostiach regiónu.

Zamok Marchegg