• Deutsch
  • Slovak

 

Vytvoria sa programy exkurzií špeciálne na tému - Suché biotopy regiónu rieky Morava a budú vyškolení sprievodcovia exkurzií.

Okrem toho budú vytvorené vzdelávacie programy pre školy s cieľom priblížiť hodnotu a význam prírody Nivy Moravy a Dyje a suchých biotopov.