• Deutsch
  • Slovak

Project "RAMSAR ECO NATOUR"

Doba trvania: 01.01. 2013 – 30.06. 2014

Lokalita: Ramsarská lokalita Niva Moravy a Dyje/Suché biotopy Moravské pole (Marchfeld) – Záhorie

 

CIELE PROJEKTU

) Podpora ekologicky zameraného cestovného ruchu a rozšírenie eko-turistickej ponuky pre návštevníkov v ramsarskej lokalite Niva Moravy a Dyje a v suchých biotopoch regiónu povodia rieky Morava.
) Tvorba povedomia a aktivity v záujme zachovania a zlepšenia stavu suchých biotopov regiónu povodia rieky Morava.
) Posilnenie spolupráce medzi obcami
Projekt bude realizovaný v úzkej spolupráci s obcami a ?alšími lokálnymi partnermi.

Ramsar uzemia