• Deutsch
  • Slovak

Vodné toky

Stále v pohybe


Vdaka záplavám môžu rieky vyvinúť svoju tvorivú silu aj v najodľahlejších častiach lužného lesa. Bahno sa zachytí alebo odplaví a vytvárajú sa tak úplne nové cesty. Vdaka tomu sa semená rastlín, ako aj vajcia zvierat rozšíria po celom území. Napriek regulačným opatreniam, ktoré do značnej miery obmedzili dynamiku riek, patria Morava a Dyje k najdynamickejším stredoeurópskym vodným tokom.

 

 

2 typicke obyvatelia:

 

Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)

Okrem Dunaja, ktorému vdačí za meno, sa tento veľmi vzácny mlok nachádza aj v Morave. Počas obdobia párenia majú samčeky na chrbte vysoký a hlboko zúbkovaný hrebeň, vdaka ktorému sa tomuto mlokovi hovorí aj „vodný drak“.

 

 

 

 

Starodávne kôrovce

Táto veľmi stará skupina kôrovcov vznikla pravdepodobne pred viac ako 500 miliónmi rokov. Dnešné starodávne kôrovce žijú v soľných jazerách alebo v močiaroch a v starých ramenách. Prežitie v týchto podmienkach si vyžaduje náročné prispôsobenie – ich vajcia dokážu prežiť mnohé suché roky, aby sa potom pocas vhodných podmienok rýchlo vyvinuli.

Od rieky k mociarom


Morava a Dyje sa ako kľukaté nížinné rieky preplietajú smerom k Dunaju. Každoročne na jar v čase roztápania snehu presiahnu breh a často až na niekoľko týždňov zaplavia široké časti okolia. K záplavám však môže dochádzať aj v iných ročných obdobiach. „Srdcami“ nivy Moravy a Dyje sú vodné toky s výnimočným a rozmanitým živočíšnym a rastlinným svetom, ktoré sa rozprestierajú na celom území. Patria sem riečne meandre, ako aj vyschýnajúce bočné ramená v najrozličnejších štádiách, napr. „mrtve ramená“, ktoré sú už úplne odrezané od rieky. Veľmi staré vodné toky možno často vidieť len ako priehlbiny v zemi, či staré ramená, ktoré sú čiastočne zaplavované. Vodou sú zaplnené len dočasne – po záplavách. Na mokrých alebo vlhkých brehoch vodných tokov rastú ostrice a trstiny. Sú dôležitým biotopom pre mnohé ohrozené a vzácne druhy vtáctva, ako sú napríklad chriašteľ malý (Porzana parva).