• Deutsch
  • Slovak

Slaniská

Tento biotop, v strednej Európe obzvlášť výnimočný, zaberá iba pár hektárov na rakúskej strane Moravy pri obci Baumgarten. Len veľmi špecializované rastlinné druhy dokážu existovať v obzvlášť zásaditých pôdnych podmienkach – napríklad smldník lekársky (Peucedanum officinale), hviezdovec sivý (Aster canus) alebo prerastlík najtenší (Bupleurum tenuissimum).

 

Smldník lekársky (Peucedanum officinale)

Pôsobivú rastlinu s veľkými žltkastými okolíkmi a metlovito rozčlenenými listami rozoznáte vždy. V lete vzbudzuje pozornosť aj svojou aromatickou vôňou. Zvyšky slanísk na rakúskej strane rieky Moravy sú jedným z posledných miest výskytu tejto rastliny v strednej Európe.