• Deutsch
  • Slovak

Piesocné duny

Duny a územia s viatym pieskom na Morave patria k najsuchším miestam v strednej Európe. Rastlinné druhy rastúce na piesku sú prispôsobené týmto špecifickým podmienkam, aby mohli prežiť – napríklad slamiha piesočná (Helichrysum arenarium) alebo kyjanka sivá (Corynephorus canescens). Pre včely, chrobáky a iný hmyz sú duny hotovým rajom. V Rakúsku sú voľné piesočné plochy len na malých územiach, napr. v „piesočných vrchov“ pri Drösingu. Naopak, na území Záhoria na Slovensku sa ešte zachovali rozľahlé duny.