• Deutsch
  • Slovak

Odl’ahlé oblasti luhov

 

Haja Cervená (Milvus milvus)

Haja Cervená je typickým obyvateľom otvorenej a rozmanitej kultivovanej krajiny, avšak hniezdi v lužných lesoch. Jej potrava je rôznorodá. Pochutí si na myšiach, vtákoch, ale aj na zdochlinách a hmyze. Ohrozená je najmä intenzívnym poľnohospodárstvom a používaním pesticídov.

Úrodné polia


Blízko zaplavovaného lužného územia sa nachádzajú úrodné polia. Tieto polia, ktoré dravé vtáky a bociany vyhľadávajú na obživu, sú významnou súčasťou ich biotopu. Poľné úhory sú pre mnohé vtáky a malú zver dobrým miestom na rozmnožovanie. Pre mnohé druhy súčasto jediným životným priestorom v otvorenej krajine, a preto sú polia pre biodiverzitu v tomto prostredí nevyhnutné.