• Deutsch
  • Slovak

Aluviálne lúky

 

 

Využívanie lúk a biodiverzita


Lúky v nive Moravy a Dyje majú vysokú nutričnú hodnotu a vyznačujú sa vysokou produktivitou. Kosia sa jeden až dvakrát do roka, a to koncom mája a začiatkom októbra. Kedysi bežné hospodárenie na pasienkoch v posledných desaťročiach úplne vymizlo. Dnes sa pokúšame jednotlivé plochy využívať opäť na spásanie. Bez obhospodarovania by sa na väčšine lúk rozmohli kríky a stromy a z lúčneho biotopu by sa vytratili typické druhy. Najkrajšie a najvýznamnejšie územia s druhovo bohatými lúkami sa nachádzajú na Devínskom jazere (SK) alebo pri Rabensburgu (AT ). Regulácia riek, odvodňovanie, ale aj nevhodné obhospodarovanie lúk viedli na niektorých miestach k degradácii biodiverzity lúk a k znižovaniu ich rozlohy.

 

2 typické obyvatelia:

Zdroj obživy bocianov a domov pre obojživelníky

Mokrade v nive Moravy sú obzvlášť bohaté na rastlinné a živočíšne druhy. Lúky sú významným zdrojom obživy pre hniezdiace bociany biele. Žijú tu aj obojživelníky, ako je rosnička zelená (Hyla arborea), alebo malé cicavce, ako je vzácna myška drobná (Micromys minutus), ktorá pre mladé bociany slúži ako potrava. Na týchto lúkach nachádzajú potravu a miesto na hniezdenie aj vzácne druhy vtákov, ako napríklad chrapkáč poľný (Crex crex) a trasochvost žltý (Motacilla flava). Cesnak hranatý (Allium angulosum) a plamienok celistvolistový (Clematis integrifolia) skrášľujú túto oblasť farebnými kvetmi.

 

 

 

Plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia)

Plamienok celistvolistý je typickým druhom nivy Moravy. Jeho zvončekovité modrofialové kvety patria spolu s kosatcom sibírskym (Iris sibirica) k najkrajším rastlinám, ktoré môžeme na lúkach v nive Moravy nájsť. Ich výskyt je závislý od pravidelného kosenia alebo spásania.

 

 

 

 

Chrapká poľný (Crex crex)

Chrapká poľný je celosvetovo ohrozený nočný vták, ktorý je charakteristický svojím silným hlasom. Vhodným prostredím pre život chrapkáča sú remízky alebo lúky, ktoré sa kosia až veľmi neskoro (od augusta).