• Deutsch
  • Slovak

Exkurzie

Cieľ našich exkurzií

Ponuka je určená pre všetky vekové skupiny, vrátane dospelých, ktorý si môžu naplánovať týmto spôsobom napríklad firemný výlet, ako aj pre deti predškolského veku a školské triedy. Program je adekvátne prispôsobený vekovej skupine, vybraným témam zodpovedajúcim konkrétnym aktivitám počas cesty.
Cielom všetkých exkurzií je sprostredkovat zúčastneným krásu a bohatosť prírody regiónu Moravsko – dyjskej nivy a to:
* Pozorovaním a rozlišovaním konkrétnych druhov v prírodnom prostredí
* Spoznávaním dravcov a sov
* Objavovaním prírodných stanovíšť
* Zvyšovaním environmentálneho povedomia
Iba týmto spôsobom sú všetky ochranárske snahy prínosom, a môžu byť aj náležite podporované. Okrem entuziazmu môžete očakávať od nášho personálu aj kvalitnú pripravenosť.

 


Objednávanie a všeobecné informácie

* Exkurzie sú pre školy, organizácie a verejnosť
* Rezervujte minimálne 10 dní vopred prosím, zrušte najneskôr 3 dni vopred
* Prispôsobíme sa vaším požiadavkám
* Ak máte, vezmite si dalekohľad, jedlo, tekutiny, pokrývku hlavy a pršiplášť
* Oblečte sa primerane, v prípade nepriaznivého počasia nám zavolajte pred exkurziou

 

Program