• Deutsch
  • Slovak

Nové stiahnutí: "Pieskové duny a pieskové kopce - Pieskové biotopy oblasti Weinviertel a na západnom Slovensku - Zažit´prírodu" a „Tvorba prírodno-turistickej mapy zón“

Informačné body, cyklochodníky, stanovištia a iné

Možnosti financovania projektových zámerov v novom období 2014 – 2020


Viete aké zámery môžu byť podané v rámci cezhraničných aktivít  v súvislosti s rozvojom prírodného turizmu v novom období 2014-2020  v rámci programu: Projekt cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2014-2020?


Obec Malé Leváre pozýva všetkých starostov i ostaných záujemcov dňa 25.marca od 13:00 do 16:10 hod na informačné podujatie zamerané na možnosti čerpania financných prostriedkov z cezhraničných a národných operacných programov spolu s prezentáciou príkladov z aktuálnych projektov. V rámci podujatia bude prezentovaná i koncepcia rozvoja eko – turizmu v Ramsárskej lokalite Nive Mravy.
Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.