• Deutsch
  • Slovak

Nové stiahnutí: "Pieskové duny a pieskové kopce - Pieskové biotopy oblasti Weinviertel a na západnom Slovensku - Zažit´prírodu" a „Tvorba prírodno-turistickej mapy zón“

Chrana prírody a cestovný ruch na jednej lodi

Workshop a prednášky dňa 17. februára 2014 v obci Angern/March

Bicyklovať, pozorovať vtáctvo, jazdiť na kanoe… mnohé obce i ekonomika si vyžadujú a aktívne podporujú  rozvoj prírodného cestovného ruchu na území Nivy Moravy a Dyje.  Vzácne druhy a biotopy môžu však citlivo reagovať na opatrenia v oblasti cestovného ruchu.  Z úspešnej spolupráce chránených území a cestovného ruchu profitujú obe strany. Mapa zón na Ramsarských územiach by teda mala ukázať, kde sa spoločne ruka v ruke môžu rozvíjať prírodný cestovný ruch a ochrana prírody resp. kde je potrebné výnimočne brať ohľad na objekty ochrany. 

V rámci workshopu sme sa pokúšali nájsť odpovede na tieto otázky: Ktoré územia Nivy Moravy  Dyje disponujú najväčším potenciálom rozvoja prírodného cestovného ruchu? Aké sú návrhy/nápady na aktivity v rámci prírodného cestovného ruchu? Kde sa nachádzajú citlivé oblasti, ktoré je potrebné chrániť? Program obohatili informácie zo štúdie v súvislosti s rekreačnou plavbou na rieke Morava ako aj správa o činnosti združenia Auring.

Weinviertel Management, Universität für Bodenkultur (Univerzita pre pôdnu kultúru) a Daphne vypracujú  v rámci projektu ETS SK-AT „Ramsar Eco NaTour“  mapu zón. Výsledky v súvislosti s vypracovaním mapy zón budú prezentované na podujatí dňa 25. marca 2014 v Malackách.

Prednášky:
V akých oblastiach cestovného ruchu na úrovni regiónu je vítaný rozvoj? Dr. Julia Kelemen-Finan, Universität für Bodenkultur (Univerzita pre pôdnu kultúru)
Štúdia realizovatečnosti „ Rekreačná plavba na rieke Morava“ DI Franz-Walter Froschauer, Land NÖ, odd. vodný manažment
NATUeRlich Second Hand – AURING - aktivity v súvislosti s NAToUR, DI Ute Nüsken, Združenie Auring