• Deutsch
  • Slovak

Nové stiahnutí: "Pieskové duny a pieskové kopce - Pieskové biotopy oblasti Weinviertel a na západnom Slovensku - Zažit´prírodu" a „Tvorba prírodno-turistickej mapy zón“

  • Fascinujúcou zvláštnosťou regiónu je fakt, že v  okolí rieky Morava sa vyskytujú pieskové duny, ktoré patria k najsuchším biotopom v strednej Európe.
    Ekopedagogičky  združenia Auring porozprávali deťom zo základnej… »čítaj ďalej

  • V rámci Projektu  „Ramsar Eco NaTour“ je jednou z ťažiskových úloh zachovanie zriedkavých, vážne ohrozených suchých biotopov v regióne rieky Morava. Významnou súčasťou mozaiky sú suché biotopy v oblasti pohoria Kleiner Wagra… »čítaj ďalej

  • Informácie pre návštevníkov, kolónia bocianov a exkurzie

    Jedným z cieľov v rámci projektu Ramsar Eco Natour je rozšírenie ponuky pre návštevníkov v ramsarskej lokalite Niva Moravy a Dyje. Dom bociana v Marcheggu bol uvedený do… »čítaj ďalej

  • V chladných priestoroch obilnice zámku Marchegg sa dňa 22. júna konalo úvodné podujatie projektu „Ramsar Eco NaTour“. Hostí privítali : poslanec krajinského snemu Rene Lobner, predseda Herbert Nowohradsky ako aj starostovia Gernot H… »čítaj ďalej